Kontakty

 

 

TURIO.SK - cestovná agentúra

Telefón: +421 918 346 802
Mail: info@turio.sk
Facebook: www.facebook.com/turio.sk
Instagram: instagram.com/turio.sk


Prevádzkovateľom cestovnej agentúry Turio.sk je spoločnosť faines, s.r.o., so sídlom Štúrovo námestie 18, 911 01 Trenčín, IČO: 36 797 189
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vl. č. 17973/R.